Abonnement keuze
Salsa & Bachata

Bij The Latin Dance Studio heb je keuze uit verschillende abonnementen. Zo kun je ervoor kiezen om één les in de week te volgen, twee lessen, of geniet van een onbeperkt abonnement. Je kunt dan zoveel lessen als jij wilt volgen.

Kizomba lessen staan los van Salsa & Bachata lessen. Neem je bijvoorbeeld onbeperkt dan geldt dit alleen voor Salsa & bachata, of alleen voor kizomba.

1 Cursus
€150
15 weken

2 Cursussen
€225
15 weken

Onbeperkt lessen
€285
15 weken

Enkele les
€12,50
60 min.


15 weekse cursus


Elke les is 60 minuten


Geldig voor Salsa & Bachata


Cursus is niet overdraagbaar


Geen restitutie mogelijk


Een gemiste les kun je later inhalen

Algemene voorwaarden

Huisregels

 • Je hebt bij ShelinaSalsa geen partner nodig om in te schrijven. Wij wisselen namelijk tijdens de les steeds door van partner. Dit doen wij omdat je dan iedereen leert kennen en met iedereen leert dansen! Wil je met je eigen partner blijven dansen dan is  dit is overigens niet verplicht.
 • Zorg voor een goede persoonlijke hygiene. Je danst tenslotte met een partner!
 •  Elke cursist is verantwoordelijk voor alle door hem/haar toebehorende eigendommen. Bij verlies, vermissing, verduistering, diefstal of beschadiging daarvan door welke oorzaak dan ook kan ShelinaSalsa niet verantwoordelijk worden gesteld.
 • Bezoek aan ShelinaSalsa is geheel op eigen risico. ShelinaSalsa stelt zich niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in ShelinaSalsa.
 •  Door de cursist berokkende schade is op de deelnemer verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
 • Indien de cursist de instructies en/of regelementen overtreedt, heeft ShelinaSalsa het recht verdere deelname aan de lessen te ontzeggen, zonder teruggave van het lesgeld.
 • Het is aan ShelinaSalsa om te bepalen of een cursist goed genoeg is om door te stromen naar het volgende lesniveau.

Annuleringsvoorwaarden

 • Na inschrijving dient men het cursusgeld vóór aanvang van de eerste les aan de dansschool contant of per bank te betalen.
 • Bij late betaling wordt 10,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij nalatige betaling komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke (advocaat,incassobureau,deurwaarder e.d) voor rekening van de cursist.
 • Indien de onwaarschijnlijke kans dat ShelinaSalsa een cursus zou moeten annuleren, krijgt de cursist het resterende lesgeld terug of kan zij in plaats hiervan een andere cursus volgen.
 • Een gemiste les kan op een andere dag worden ingehaald, mits je het niveau aankan als het een partnerdans les is. (Je kunt altijd Shines/footwork classes meedoen).
 • Je hoeft je niet af te melden als je een les niet komt, wel graag melden als je een les inhaald.
 • Bij ernstige blessure of langdurige ziekte is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk. Bel in dat geval direct en neem contact met ons op.
 • Geen mogelijkheid tot pinnen, graag contant betalen of per bank.
 • ShelinaSalsa heeft het recht lesuren te verplaatsen in geval van officiële feestdagen, vakanties of evenementen zonder lesgeld vermindering of teruggave.
 • Geen geld restitutie mogelijk

Abonnement keuze
Salsa & Bachata

Bij The Latin Dance Studio heb je keuze uit verschillende abonnementen. Zo kun je ervoor kiezen om één les in de week te volgen, twee lessen, of geniet van een onbeperkt abonnement. Je kunt dan zoveel lessen als jij wilt volgen.

Kizomba lessen staan los van Salsa & Bachata lessen. Neem je bijvoorbeeld onbeperkt dan geldt dit alleen voor Salsa & bachata, of alleen voor kizomba.

1 Cursus
€150
15 weken

Onbeperkt lessen
€285
15 weken

2 Cursussen
€225
15 weken

Enkele les
€12,50
60 min.


15 weekse cursus


Elke les is 60 minuten


Geldig voor Salsa & Bachata


Cursus is niet overdraagbaar


Geen restitutie mogelijk


Een gemiste les kun je later inhalen

Algemene voorwaarden

Huisregels

 • Je hebt bij ShelinaSalsa geen partner nodig om in te schrijven. Wij wisselen namelijk tijdens de les steeds door van partner. Dit doen wij omdat je dan iedereen leert kennen en met iedereen leert dansen! Wil je met je eigen partner blijven dansen dan is  dit is overigens niet verplicht.
 • Zorg voor een goede persoonlijke hygiene. Je danst tenslotte met een partner!
 •  Elke cursist is verantwoordelijk voor alle door hem/haar toebehorende eigendommen. Bij verlies, vermissing, verduistering, diefstal of beschadiging daarvan door welke oorzaak dan ook kan ShelinaSalsa niet verantwoordelijk worden gesteld.
 • Bezoek aan ShelinaSalsa is geheel op eigen risico. ShelinaSalsa stelt zich niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in ShelinaSalsa.
 •  Door de cursist berokkende schade is op de deelnemer verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
 • Indien de cursist de instructies en/of regelementen overtreedt, heeft ShelinaSalsa het recht verdere deelname aan de lessen te ontzeggen, zonder teruggave van het lesgeld.
 • Het is aan ShelinaSalsa om te bepalen of een cursist goed genoeg is om door te stromen naar het volgende lesniveau.

Annuleringsvoorwaarden

 • Na inschrijving dient men het cursusgeld vóór aanvang van de eerste les aan de dansschool contant of per bank te betalen.
 • Bij late betaling wordt 10,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij nalatige betaling komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke (advocaat,incassobureau,deurwaarder e.d) voor rekening van de cursist.
 • Indien de onwaarschijnlijke kans dat ShelinaSalsa een cursus zou moeten annuleren, krijgt de cursist het resterende lesgeld terug of kan zij in plaats hiervan een andere cursus volgen.
 • Een gemiste les kan op een andere dag worden ingehaald, mits je het niveau aankan als het een partnerdans les is. (Je kunt altijd Shines/footwork classes meedoen).
 • Je hoeft je niet af te melden als je een les niet komt, wel graag melden als je een les inhaald.
 • Bij ernstige blessure of langdurige ziekte is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk. Bel in dat geval direct en neem contact met ons op.
 • Geen mogelijkheid tot pinnen, graag contant betalen of per bank.
 • ShelinaSalsa heeft het recht lesuren te verplaatsen in geval van officiële feestdagen, vakanties of evenementen zonder lesgeld vermindering of teruggave.
 • Geen geld restitutie mogelijk